Sidan innehåller annonslänkar
ERT Godis

Trolli Stekta Ägg

Kontrollera pris

Läs mer och köp

Är påskäggen inköpta? Glöm inte att köpa godis att fylla dem med! Som dessa fantastiskt goda stekta ägg till exempel. Stekta Ägg är segt skumgodis?


Beställ Trolli Stekta Ägg på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Trolli Stekta Ägg inom kategorin Retrogodis.

Kategori: Retrogodis
Artikelnummer: 25496-1
Visa fler

Från kunskapsbanken

Ägg

Ägg är samlingsnamn för äggcellen hos djur, det vill säga den honliga könscellen vid sexuell förökning. Hos däggdjur, med undantag för kloakdjur, samt hos vissa levandefödande tandkarpar, groddjur, spindeldjur och broskfiskar sker fosterutvecklingen inuti honans kropp, men hos de flesta andra djur sker detta utanför kroppen, i form av äggläggning. Hos fiskar, groddjur och kräftdjur kallas äggen rom. Ordet ägg används bara om äggceller i djurriket. Motsvarande fortplantningsstrukturer i andra riken kallas sporer eller (hos fröväxter) frön. Ägg är den fortplantningsstruktur där fosterutvecklingen sker, och som inte tar emot näring från modern efter att den blivit fullt utvecklad. Ägget består ursprungligen av en enda cell, äggcellen, som befruktas av en spermie. Undantaget är partenogenetiska arter, där ägget får en fullständig genuppsättning på andra sätt. Befruktningen kan ske internt i moderns kropp eller externt i omgivande vatten. I de flesta djurgrupperna har ägget någon form av yttre hinna eller skal och gula vid sidan om själva äggcellen. Den relativa mängden gula påverkar hur celldelningen kan dela upp ägget. Bara ägg med lite gula jämnt fordelad i ägget kan genomföra full celldelning; i ägg med mycke gula kommer fosteret att formas på toppen av gulan och först senare omsluta gulan. Mängden gula och delningsmönstren är typiska särdrag för olika djurgrupper. Typen av ägg avgör hur länge fosterutvecklingen kan fortgå och därmed vilka djurgrupper som kommer att ha ett larvstadium och vilka som kommer att ha direkt utveckling. Djur som lägger fria ägg kallas äggläggande (ovipari). Vissa djur skiljer ut eller bygger äggkapslar som beskyddar äggen. Ett annat sätt att skyda äggen på är att ruva dem inne i kroppen (ovovivipari). Från den strategin har levandefödsel (vivipari) utvecklats i många grupper. I dagligt tal används ordet ’’ägg’’ huvudsakligen om fågelägg från Tamhöns som används som mat. Men ägg från andra fåglar och från fisk är också en viktig matkälla, både för människor och för många djur. Ägg är också en ofta använd symbol för skapelse och återfödelse, i kristendomen särskilt som påskägg.

Kuvert

Ett kuvert är en pappers- eller plastficka med öppning och förslutningsklaff på kort- eller långsidan. Kuvertet kan även förses med en genomskinlig fönsterruta, med placering svarande mot på inlagan anbringad mottagaradress. Fönsterstandarder är V2, H2 och H3. Vanligaste kuvertstorleken är C5 och C4.