Sidan innehåller annonslänkar

Ordensband Mummy To Be Trä - 1-pack


Beställ Ordensband Mummy To Be Trä - 1-pack på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Ordensband Mummy To Be Trä - 1-pack inom kategorin Utmärkelser.

Produktinformation

Det här söta bandet med ett litet trämärke som det står "Mummy to be" på och en kvist med gröna blad kan ni hänga över axlarna eller knyta runt magen på? .

Se gärna också

Ordensband Blankt - Rosa

Utse din egen drottning och kung med dessa ordensband.Det satinliknande ordensbandet är helt blankt vilket gör att du själv kan personalisera det med en textilpenna och valfri text?

Läs mer

Från kunskapsbanken

Atom

En atom (av grekiska: ἄτομος, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet. Den definitionen är fortfarande giltig, även om det sedan länge är känt att atomer inte är odelbara utan har en inre struktur bestående av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner. Protonerna och neutronerna befinner sig i atomkärnan och kallas nukleoner vilka är uppbyggda av kvarkar. Atomkärnan utgör nästan hela atomens massa, då protonen och neutronen båda är cirka 1800 gånger tyngre än elektronen. Elektronerna befinner sig i elektronmolnet som omger kärnan och detta elektronmoln är många gånger större än kärnan. En atom är ungefär 0,1 nanometer (1 ångström) i diameter. Atomers massa mäts av praktiska skäl ofta i atommassenheten (u), som är ungefär 1,66·10−27 kg. Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·1023 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u. Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om. Den enklaste atomen är väte som har atomnummer 1 och består av en proton och en elektron.Antalet protoner och neutroner är atomens masstal. Antalet protoner i atomkärnan är atomens atomnummer. Atomer med samma atomnummer men olika masstal kallas isotoper. Deuterium är en isotop av väte med masstalet 2 och består av en proton, en neutron och en elektron. Antalet elektroner i en atom är lika med antalet protoner, så totalt sett är atomen oladdad. Om en atom får fler eller färre elektroner bildas en jon, som är elektriskt laddad.

Abbedissa

En abbedissa (av medeltidslatinets abbatissa) är inom den katolska- och ortodoxa kyrkan titeln på föreståndarinnan för ett nunnekloster. Då den ortodoxa kyrkan inte har några ordnar benämns alla kvinnliga föreståndarinnor abbedissa, men i den katolska kyrkan är titeln reserverad för benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- och klarissföreståndarinnor. Abbedissans ställning är likvärdig med abbotens, bortsett från funktionen som präst. I andra ordnar benämns de "mother superior" (utan någon särskild motsvarighet på svenska) eller priorinna. Stav och ring är två insignier som en abbedissa använder.Abbedissa emerita är den titel som används efter att innehavaren lämnat sitt uppdrag och betecknar att hon fortfarande är formellt knuten till kyrkan och stiftet och alltjämt bunden vid sina avgivna löften.

Actraiser

Actraiser är ett TV-spel utvecklat till SNES 1990 av spelföretagen Enix och Quintet. Producent är Tomoyashi Miyazaki med musik av Yuzo Koshiro. Actraiser är till hälften ett sidoskrollande actionspel, och till hälften en stadsplaneringssimulator likt Simcity, fast i fantasymiljö. I actionmomenten varje by indelad i två banor. Genom att trycka två gånger på select-knappen kan man få fram valet "professional mode" och spela utan stadsplaneringsmomenten. Banorna är då svårare. Världen som spelet utspelar sig i består av en ö-kontinent samt mindre öar. Man skall ta sig genom sex olika byar och landområden., Fillmore, Bloodpool, Kasandora, Aitos, Marahna och Northwall innan man slutbossen Tanzaras "Death Heim".