Så här fungerar ett ljudkort

Så här fungerar ett ljudkort

Ett ljudkort är en komponent i en dator som används för att spela upp och spela in ljud. Ljudkort kan vara integrerade med moderkortet vilket är det vanligaste på moderna datorer samt på bärbara datorer men professionella användare väljer ofta instickskort eller externa ljudkort eftersom de i nästan samtliga fall håller en högre ljudkvalitet.

Signal/brus-förhållandet är ofta mycket bättre på instickskorten än de som är integrerade med moderkortet, inte minst därför att instickskorten är bättre isolerade från det brus av signaler som ofta förekommer på moderkortet. Dessutom brukar instickskorten ha extra finesser som fler ut- och ingångar och även digitala in- och utgångar som stödjer flera standarder (exempelvis S/PDIF eller ADAT) och samplingsfrekvenser. De brukar också kunna alternera mellan flera olika samplingsfrekvenser, exempelvis 44.1/48/96 kHz, jämfört med de ljudkort som sitter på moderkortet och oftast stödjer endast 44.1 kHz.

Moderna ljudkort hanterar som primär uppgift digitalt ljud, men ofta har ljudkortet även ett MIDI-interface med en inbyggd MIDI-synth. De första ljudkorten till PC kom i början av 1990-talet och hade i de flesta fallen endast MIDI-funktion och senare även 8 bitars digitalt ljud. Creatives Sound Blaster-kort var ett av de första ljudkorten för PC, som började tillverkas i slutet på 80-talet.

Men det fanns även externa ljudkort till de allra första hemdatorerna, ca 1984/1985 (Sinclair, Commodore, BBC, Amstrad, Spectravideo m.m.). Dessa ljudkort innehöll ofta en tre-kanals ljudkrets, elektronik för talsyntes och/eller 8 bitars ljudinspelning (sampling), vissa hade även stöd för MIDI som var relativt nytt då. Synthlegenden Vince Clarke använde exempelvis ett MIDI-interface i kombination med en BBC Micro Computer för att spela in en del av den musik han gjorde under 80-talet. Under 80-talet var ljudkorten i sin linda.

De innehöll en mängd olika funktioner och man visste inte riktigt vart utvecklingen skulle röra sig. Talsyntes i hårdvara försvann från ljudkorten allt eftersom datorerna blev snabbare och detta kunde göras i programvara. Samma sak gäller ljudgeneratorerna. Det kunde också göras i programvara och dagens ljudkort fyller en mer grundläggande funktion på det sättet att de tillhandahåller funktioner för att spela in och spela upp ljud som syntetiseras eller reproduceras i programvara snarare än hårdvara.